Võõrsõnade tunnused

http://organiseereentopevent.nl/
eesti päevaleht.eegruusia restoran nõmmekus òppida automaalriks foorumrouge переводcitroen jõhvirakvere põhjakeskus hesburgermoto guzzi eestinõmme põlvkondade majatõde ja õigus 2 filmpõlva maksimarket

Raheli blogi: 2015

Võõrsõnade tunnused Eesti keeles loetakse võõrsõnadeks selliseid sõnu, millel on vähemalt üks järgmistest võõrjoontest : g, b, d sõna algul - giid, bensiin, diivan ;

Eesti keele etteütlus Flashcards | Quizlet

Võõrsõnade ortograafia. 1. Adapter ­ Nn. vahelüli, mis aitab kokku viia kaks seadet oma vahel 2. Arvuti ­ on elektrooniline masin, mis töötleb informatsiooni vastavalt etteantud reeglitele. 3. Arvutigraafika ­ kaks põhiliiki rastergraafika ja vektorgraafika 4. Audio ­ kõige lihtsam selgitus oleks ilmselt heli. 5. Avi ­ o

Hanna blogi: 2015

võõrsõnade tunnused

Võõrsõnade õigekiri Võõrsõna ja selle tunnused Võõrsõna on keeles muganemata või osaliselt muganenud laensõna, millel on võõraks peetavaid struktuurijooni.

Laureni eestikeelne ajaveeb: Võõrsõnade tunnused ja õigekiri

Võõrsõna tunnused eesti keeles: b, d, g sõna alguses; võõrtähed f, š, z, ž; rõhk on järgsilbil; pikad täishäälikud järgsilbis; Võõrsõnu kasutame me eneselegi märkamatult iga päev. Vahel me ei tajugi, et tegemist on võõrsõnadega – nii loomulikult kuuluvad nad meie keelde.

Võõrsõnade Õigekiri | Koolimaterjalid

Võõrsõnade tunnused. h võõrsõnades. f ja š võõrsõnades. Ülipikk s pärast l, m, n, r-i. Hääldusvead. Keerukad rühmad. Harjutused 1. Harjutused 2. Harjutused 3. Harjutused 1. Väike susisev krimilugu. Pane lünka š, z või ž. Vaata tundmatute sõnade tähendust ÕSist või võõrsõnade leksikonist.

Võõrsõnade õigekiri

Võõrsõna on laensõna, mis ei ole sihtkeeles täielikult kodunenud. Ta eristub omasõnadest ja kodunenud laensõnadest võõrapärase häälikulise koosseisu või muude võõrapäraste joonte poolest.. Võõrsõnu on teistest sõnadest raskem meelde jätta, õigesti hääldada ja õigesti kasutada, sest esiteks hääldatakse neid tavaliselt võõrapäraselt ja teiseks on nad sageli

Võõrsõna – Vikipeedia

võõrsõnade tunnused. 1) sõna alguses nõrk sulghäälik (g,b,d) 2) sõnas võõrsõnatähed (f,š,z,ž) 3) järgsilbis o-täht 4) rõhk järgsilbis 5) ülipikk täishäälik järgsilbis 6) ä ja ö järgsilbis. tsitaatsõna. võõrkeelest võetud sõna, mis kirjutatakse nagu lähtekeeles.

Harjutused 1 - Tallinna Majanduskool

1. Võõrsõna mõiste ja tunnused. 2. Võõrsõnade õigekiri. 3. Tsitaatsõna mõiste ja kasutamine tekstis. 4. Enesekontrollitestid Sihtrühm: Õppematerjal on koostatud kutseõppeasutuste õpilastele. Maht: 4 tundi

Võõrsõnade tunnused - Tallinna Majanduskool

võõrsõnade tunnused

Muuk arvestas võõrsõnade puhul tegelikku eestikeelset hääldust, allutades nad eesti väldete märkimise reeglitele, Veski seevastu aga nende lähte- või vahenduskeelset kuju (nt barokk prantsuse keelest, aga ataak vene keelest). Keeletoimkond valis Muugi pakutud lihtsama seisukoha ja seda rakendatakse võõrsõnade kirjutamisel tänapäevani.

Võõrsõna – Vikipeedia

võõrsõnade tunnused

Esimene kord kui kell oli pikem kui tavaliselt ja see helises tunni ajal. Kõik ehmatasid ja hakkasid paanitsema. Klassijuhataja ei lubanud asju kaasa võtta ja käskis kiiresti tegutseda.

6.b klassi kirjandus: Võõrsõnade tunnused ja õigekiri

Võõrsõnad on uuemad laensõnad, mis on säilitanud võõrapärased tunnused. Võõrsõnade tunnused: 1) b, d, g sõna algul - nt gramm, bensiin, dražee; 2) sõnas tähed f, š, z, ž - nt telefon,

Mängukoobas on lahe - MKool - Õppematerjalid - Võõrsõnade

Palitu - kell - ahi - puder - kohv - reis - pilt - kapp - kaas - küüs - nukk - pluus - alasi - kehv

Võõrsõnade õigekiri - ut

Võõrsõnade õppimine reeglite abil on aga sageli probleem, sest reeglid on abstraktsed ega toeta alati arusaamist. Lõputu drillimise asemel võiks kasutada õppimist analoogiarühmade abil, sest kirjutades loob inimene sageli analoogi.

Võõrsõnad - 2. poolaasta | TaskuTark

Võõrsõnade õigekirja harjutamine; Kirjelda neid nägusid võimalikult täpselt! Loe läbi kaaslaste iseloomustused! Iseloomustus; Võõrsõnade tunnused ja õigekiri; Vali parim mõistatuse lahendus; E-kirja vormistamise näidis; Dokumendi redigeerimine veebruar (21) jaanuar (2)

6.a klassi ajaveeb: Võõrsõnade õigekiri

võõrsõnade tunnused

[VSL] Võõrsõnade leksikon Sõnastikust • Pikem tutvustus • dict.vsl@eki.ee • Päring : osas Märksõna Laiendatud märksõna Lühend Definitsioon Tüübinumber Sõnaliik Lähtekeel Stiil ja eriala Igalt poolt