Sünnitoetus jõgeva vallas

http://organiseereentopevent.nl/
kuidas arvestada materjalikulukuidas muuta pildi piksleidgrete lõbu ootab lastkidy tour eestinõudepesumasin laseb vett läbilõunakeskus juuksurisalongjõhvi kaubakeskuse asestonia mängukavax võseesti blogiauhinnad

Matusetoetus - Jõgeva vald

Sünnitoetused Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vallas. Rahvastikuregistri nõuded lapse vanematele. Kas sünnitoetus makstakse välja mitmes osas? Esita taotlus.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

Jõgeva Vallavolikogu 29. novembri 2018 määrus nr 63 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas" Sotsiaaltoetuste eesmärk on toetada ja suurendada inimese ja perekonna iseseisvat toimetulekut ning sotsiaalset kaasatust, luua võrdseid võimalusi, soodustada ja parandada isiku ning perekonna toimetulekuvõimet, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada töötust ning toetada

Üldinfo - Jõgeva vald

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas. Vastu võetud 29.11.2018 nr 63. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.

Jõgeva valla eelarvest toetuste maksmise kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas . Vastutaja. Sotsiaaltöö peaspetsialist Luule Palmiste, e-post luule.palmiste@jogeva.ee, tel 776 6585. Taotlemine elektrooniliselt Vajalikud sammud. Sisenege Jõgeva valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart

Ranitsatoetus - Jõgeva vald

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas . Vastutaja. Sotsiaaltöö peaspetsialist Eve Viks, e-post eve.viks@jogeva.ee, tel 776 6523. Teenuse taotlemine. Tugiisikuteenust vajaval isikul või tema esindajal esitada taotlus Jõgeva Vallavalitsuse sotsiaalosakonda, teenuskeskusesse või piirkonna sotsiaalhooldustöötajale.

Üldinfo - Järva vald

sünnitoetus jõgeva vallas
Sünnitoetus määratakse lapse vanemale kui laps on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga samal aadressil. Sünnitoetuse suurus on 600 eurot, mida makstakse kahes osas: 300 eurot pärast lapse sündi

Jõgeva maakond – sünnitoetus - Raseduskalkulaator

Sünnitoetus (1) Sünnitoetus määratakse lapse vanemale kui laps on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga samal aadressil. (2) Sünnitoetuse taotluse võib esitada kolme kuu jooksul arvates lapse sündimise päevast ja lapse üheaastaseks saamise päevast.

Jõgeva valla sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord

sünnitoetus 325 eurot, sealhulgas esimene osa 195 eurot, teine osa 65 eurot, kolmas osa 65 eur Sünnitoetus on ettenähtud lapse sünni registreerinud perele juhul, kui laps kantakse Puurmani valla elanike registrisse ja vähemalt lapse ema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Puurmani vallas ja ema on kantud rahvastikuregistriss

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõgeva vallas

Lääne-Virumaal maksab suurimat, 4000 krooni suurust sünnitoetust Kadrina vald. Kõige väiksem on toetus Vihula vallas.