Sümbolite sõnastik

http://organiseereentopevent.nl/
as eesti väärtpaberikeskussamat sõiduplaanideesti post postkastidnarva-jõesuu koolrootsi eesti sõnastikeelk jõhvi mihkli kogudustõrva keskväljakjõhvi kõrgustikkuidas trükkida riidelevõru endine linnapea

SÜMBOLITE SÕNASTIK - American Orthodontics

Symbol Glossary The documents below explain the symbols that appear in the labels, packaging, or manuals for current Verathon products.For product-specific information, please refer to the product documentation. Verathon Symbol Glossary Language: English Verathon-symboloversigt Language: Danish Verathon Symbol-Glossar Language: German Glosario de símbolos de Verathon Language: …

Explanation of Symbols - Glamox

SÜMBOLITE SÕNASTIK. American Orthodontics kasutab sümboleid, mis vastavad Euroopa ühtlustatud standardite loendis sisalduvale standardile EN 980; USA FDA konsensuslike standardite loendis sisalduvatele standarditele ISO 152231 ja ISO 7010. Allpool on toodud ka muud vajalikuks peetavad sümbolid, mis ei sisaldu -

21. Muuseumi sünd. Lugude ja sümbolite ringlus läbi sajandite

sümbolism kunstivool, mis püüab sümbolite abil kujutada sidet esemete ja inimeshingede vahel. sümboolika usuliste kujutluste avalikkude märkide õpetus ja teadus; õpetus usutunnistuskirjadest; märgistu. sümboolne võrdkujuline. sümfoonia mitmeosaline heliteos orkestrile.

21. Muuseumi sünd. Lugude ja sümbolite ringlus läbi sajandite

Sümbol: Seletus : IP klass IP klassifikatsioon (Ingress protection) näitab valgustustoote kaitset veele ja võõrkehadele. Kaitseastme esimene number näitab kaitset …

Inimkeel | Sõnu seletav sõnastik

sümbolite sõnastik
The Cross of Lorraine consists of one vertical and two evenly spaced horizontal bars. It is a heraldic cross, used by the Dukes of Lorraine (previously known as the Dukes of Anjou). This cross is related to the Crusader’s cross, the standard of Joan of Arc, and the six globes of the Medici family. The Lorraine cross was carried to the Crusades by the original Knights Templar, granted to them

Terminoloogia sõnastik — www.dokumendihaldus.ee

sümbolite sõnastik
Näiteks võib sõnastik sisaldada nimekirja "beebi" või "raseduse" kohta, kus iga termini kohta on esitatud üldine tõlgendus. Kui teil on unistused väikelaste ja raseduse kohta ning soovite rohkem kui unenägu oma unistuste kohta, siis peaksite kaaluma oma tervise unistuse tõlgendamist arsti poolt.

Õpilase võõrsõnastik/S – Vikitekstid

SÕNASTIK JA JUHEND UNENÄGUDE TÕLGENDAMISEKS Unenägude tõlgendamise uus tase Enamik unenäosõnastikest sisaldab meie unenägudesse ilmuvate universaalsete sümbolite lühikesi, ülemäära üldistatud tähendusi. Raamat „Unenäo tähenduse leidmine” on aga teistsugune. See sisaldab sügavuti minevaid, klassikalisi tähendusi ja suuri võimalusi pakkuvat meetodit, mis lubab unenägusid

Explanation of Symbols - Glamox

Terminoloogia sõnastik Ajavahemikul 2010 - 2011 toimusid Dokumendihaldurite Ühingu eestvõttel dokumendihalduse terminoloogia töögrupi kohtumised. Klassifitseerimine – mõisteid tähistavate sümbolite korrastamine hulkadeks ja nende alljaotisteks, et väljendada mõistete suhteid. (classification) Kooskõlastamine – toimingud

Cross of Lorraine (Cross of Anjou)

sümbolite sõnastik
algebra tähtarvutus, matemaatika osa, mis käsitleb arvude omadusi ja vahekordi üldiste sümbolite abil. alias teisiti, teise nimega. alibi mujalu, mujalolek. aliment elatis. alkeemia keskaegne kullategemiskunst. alkeemik isik, kes teotseb alkeemiaga. alkoov eesriidega varjatud voodiõõs, voodiruum.

SÜMBOLITE SÕNASTIK - Qfix

SÜMBOLITE SÕNASTIK SÜMBOL SÜMBOLI PEALKIRI KIRJELDUS STANDARDPEALKIRI JA TÄHISTUSE NUMBER VIITE-NUMBER Tootmise kuupäev Näitab kuupäeva, millal meditsiiniline seade toodeti. ISO & ANSI/AAMI/ISO 15223-1 Medical devices (meditsiiniseadmed) – sümbolid, mida kasutatakse meditsiiniseadmete siltidega – üldised nõuded. 5.1.3 Tootja

Symbol Glossary - verathon.com

Kogumik on 21. osa 22-osalisest komplektist „Kunst ja kunstiajalugu“. Kogumik käsitleb gümnaasiumi riiklikus õppekavas nõutud eri ajastute kunsti võrdlevate teemade valikust kahte: 1) muuseumi sünd ja 2) lugude ja sümbolite ringlus läbi sajandite.

Terminoloogia sõnastik — www.dokumendihaldus.ee

Sõnastikud¶. Sõnastik (ing.k. dictionary, lühendatult dict) on Pythoni andmetüüp, mis meenutab jällegi mitmes mõttes järjendeid: teda kasutatakse andmete koondamisel üheks kogumiks ja temas sisalduvaid üksikuid elemente on võimalik küsida kasutades avaldist kujul kogum[võti]. Põhiline erinevus on selles, et kui järjendi puhul on võtmeks (e. indeksiks) alati täisarv (nt

EESS - sõnastik

Sümbolite sõnastik • 2 SÜMBOL SÜMBOLI PEALKIRI SELGITAV TEKST STANDARDI VIIDE STANDARDI PEALKIRI Seerianumber Näitab tootja seerianumbrit, mille abil saab konkreetset meditsiiniseadet tuvastada. ISO 15223-1: 2012 Viitenumber 5.1.7 Meditsiiniseadmed. Meditsiinseadme siltidel, märgistusel ning kaasuvas teabes kasutatavad tingmärgid.

Sumbolite teke | Sõnu seletav sõnastik

Andmebaas (kokku 683 873 mõistet) põhineb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu! Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti.

Õpilase võõrsõnastik/S – Vikitekstid

Sümbol: Seletus : IP klass IP klassifikatsioon (Ingress protection) näitab valgustustoote kaitset veele ja võõrkehadele. Kaitseastme esimene number näitab kaitset …