Riigi teataja perekonnaseadus

http://organiseereentopevent.nl/
portrait estoniaeesti-inglise googlepõltsamaa gymnasiumkuidas aru saada et rasedus on peetunudwindguru tallinn estoniajõgeva haigla hooldusosakondvkg estoniaestonia fishingkuidas vaadata tv3 otseestonia spa hotels as

Avaleht – Riigi Teataja I osa ABIELU. 1. peatükk ABIELU SÕLMIMINE § 1. Abielu sõlmimise eeldused (1) Abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel. (2) Abielluda võivad täisealised isikud. (3) Kohus võib alaealise teovõime laiendamise sätete kohaselt laiendada vähemalt 15-aastaseks saanud isiku teovõimet nende toimingute tegemiseks, mis on vajalikud abielu sõlmimiseks ning abieluga seotud õiguste teostamiseks
Abielu sõlmimine kui perekonnaseisutoiming Praegu on Riigi Teataja lehel saadaval väga palju vandetõlkide poolt tõlgitud inglisekeelseid seadustõlkeid (mh Põhiseadus, Riigi õigusabi seadus, Karistusseadustik, Pärimisseadus, Perekonnaseadus jne jne), mis on kättesaadavad SIIN. Tõlkimise eesmärgina on märgitud Eesti õiguskorra tutvustamine väljaspool Eestit, eelkõige
Perekonnaseadus – Riigi Teataja Perekonnaseadus jõustub 1995. aasta 1. jaanuaril. § 130. Seaduse kohaldamine (1) Perekonnaseadusel ei ole Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 17 lõigetest 3 ja 3 punkt 2 ja Riigikogu õiguskomisjoni taotlus 22.03.2007 2-8/184. ← Tagasi
Perekonnaseadus – Riigi Teataja Riigi Teataja. 100 aastat tagasi, 1920. aasta 15. juunil, võttis Asutav Kogu vastu Eesti esimese põhiseaduse. Vaata täpsemalt pohiseadus100.. Kõik varasemad Eesti Vabariigi põhiseadused on kättesaadavad ka Riigi Teatajast.. Koroonaviiruse leviku tõkestamise õigusaktide terviktekstid
Peamised muudatused uues perekonnaseaduses riigi teataja perekonnaseadus The article focuses on whether it is possible to use new technologies such as distributed ledger technology (DLT) in shareholder ledger maintenance systems.
Homme jõustub uus perekonnaseadus | Justiitsministeerium riigi teataja perekonnaseadus Täpne otsing. Täpse otsingu lehel on võimalik eraldi otsida avaldatud seaduste, üleriigiliste määruste, Vabariigi Valitsuse korralduste ja Riigikogu otsuste kõiki muudatusi sisaldavaid terviktekste, akti andja poolt vastuvõetud sõnastuses algtekste, kohaliku omavalitsuse üksuste algtekste ning moodulpäringuga õigusteavet teistelt veebilehtedelt.
Perekonnaseadus – Riigi Teataja *17 Perekonnaseadus (Family Law Act) – Riigi Teataja (The State Gazette) I 1994, 75, 1326 (in Estonian). *18 Pärimisseadus (Law of Succession Act) – Riigi Teataja (The State Gazette) I 1996, 38, 752 (in Estonian). *19 Elamuseadus (Dwelling Act). – Riigi Teataja (The State Gazette) I 1992, 17, 254 (in …
Riigi Teataja – Vikipeedia 6 On rights and duties of parents and guardians, see Perekonnaseadus (Family Law Act, FLA), 12.10.1994. – Riigi Teataja (State Gazette) I 1994, 75, 1326; 2006, 14, 111 (in Estonian). 7 The Civil Code of the Estonian SSR was passed by the ESSR Supreme Soviet on 12.06.1964. – Ülemnõukogu Teataja (Supreme Soviet Gazette) 1964, 25, 115; Riigi
Venekeelsed seadused Eesti õigusruumis | Juriidiline esmaabi Homme, 1.juulil jõustub uus perekonnaseadus, mis lahendab senise seaduse rakendamisel kerkinud probleeme ning toob selguse küsimustesse, mis on siiani olnud puudulikult sätestatud või üldse käsitlemata. Tähtsamaid muudatusi on uues seaduses kolm: abikaasade varaliste suhete täpsem korraldus, hooldusõiguse uuendamine laste ja vanemate suhetes ning eestkostesüsteemi parandamine.