Riigi teataja karistusregister

http://organiseereentopevent.nl/
tõlkimine inglise keeleseesti kõrgeim jugapeltor kõrvaklapidestonia russianõmme seppilm eestisl õhtuleht uudisedlufthansa eestitõrva ajamajõgeva gümnaasium valikkursused

Justiitsministeerium soovib karistusregistri avalikuks

otsinguvorm,e-äriregister,euroopa äriregister,ettevõtjaportaal,kinnistuportaal,e-arveldaja,e-kinnistusraamat,karistusregister,e-toimik,riigi teataja,ametlikud

2.2. Riiklikud andmekogud ja registrid - E-teenused kui

RIKi hallata on kokku ca 70 infosüsteemi, nende seas:e-äriregister, e-kinnistusraamat, karistusregister, kohtute infosüsteem, prokuröride infosüsteem, e-toimik, e-notar, Riigi Teataja, kinnipeetavate isikute register ja dokumendihaldus-süsteem Delta.

Põhiregister – Vikipeedia

RIK arendab ja haldab riigile ning kodanikele väga olulisi registreid ja infosüsteeme nagu näiteks e-äriregister, e-notar, e-kinnistusraamat, kohtuinfosüsteem, kriminaalhooldusregister, kinnipeetavate register, karistusregister, e-toimik, elektrooniline Riigi Teataja.

rik.ee registrite ja infosüsteemide keskus

karistusregister; elektrooniline Riigi Teataja; kataster; keskkonnaregister; rahvastikuregister; Avaliku teabe seadus, mis reguleerib ka andmekogude asutamist, pidamist, muutmist ja lõpetamist, ei sisalda enam mõistet põhiregister, kuid mõnede andmekogude põhimäärused kasutavad seda mõistet veel ka rohkem kui kümme aastat pärast seda

Digitaalne kohtutoimik Kairit Kulm - EAS

riigi teataja karistusregister

Eestis on praegu nendeks e-toimik, kinnistusraamat, äriregister, Riigi Teataja infosüsteem, maakataster, riigikassa infosüsteem, maksukohustuslaste register, rahvastikuregister, isikut tõendavate dokumentide register ja riiklik pensionikindlustuse register. siit puudub näiteks nii karistusregister kui ka kaitseväekohuslaste register

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Riigi Teataja; Euroopa Liit ja rahvusvaheline koostöö Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, millega tuuakse karistusregister siseministeeriumi alt justiitsministeeriumi juurde ning nähakse ette karistusregistri andmete avalikkus.

Karistusregistris valitseb segapuder - Tänane leht

riigi teataja karistusregister

Selle loo jutustamiseks tuleb esmalt lahti selgitada viis, kuidas käib riik ümber isikuandmetega kuritegudest alguse saanud kohtuprotsesside järel.

Additional information about processing of candidate’s

RIK arendab ja haldab riigile ning kodanikele väga olulisi registreid ja infosüsteeme nagu näiteks e-äriregister, e-notar, e-kinnistusraamat, kohtuinfosüsteem, kriminaalhooldusregister, kinnipeetavate register, karistusregister, e-toimik, elektrooniline Riigi Teataja jpt.

Riigikontrolli audit osutab aukudele e-riigi andmehoius

riigi teataja karistusregister

Ref A: FBA7576E1AA541BDB58CE13182172447 Ref B: CHGEDGE1907 Ref C: 2020-10-23T17:49:34Z

Riiklik ohvrite register - Tänane leht

riigi teataja karistusregister

Karistusregister (Crimial Records Database) Estonia: Ametlikud teadaanded (Official Announcements) Estonia: Päringud kohtute infosüsteemi läbi Riigi Teataja veebilehe (Data queries through Riigi Teataja webpage) Estonia: Äriregister (Commercial Register) Estonia: …