Põltsamaa valla koolid

http://organiseereentopevent.nl/
ooperiteater estoniapepco eestivõru-kubija terviseradatallinna tervishoiu kõrgkool praktikaestonia car number plateonoff eestilõuna eesti matusebüroomiks õppida matemaatikatmorel estonia oükristjan laats võru

VALLAVALITSUSE KRIISIKOMISJON SULGEB NÄDALAKS VALLA …
Põltsamaa vald - Lossi tn 9, Põltsamaa linn 48104 Tel: 776 8550 info@poltsamaa.ee Kõik kontaktid https://www.poltsamaa.ee https://www.poltsamaa.ee
Rahvas sai kohtus esimese võidu, Põltsamaa koolivõrk jääb
Valla koolid seisavad täna silmitsi sarnaste muredega (õpilaste arvu vähenemine, raskused kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate leidmisega, õpetajaskonna vananemine, tugispetsialistide puudus jms). Koolivõrgu killustatus ja koolide eraldatus pärsib lahenduste leidmist neile muredele.
Programm – PÕLTSAMAA VALD põltsamaa valla koolid
Põltsamaa Vallavalitsuse kriisikomisjon arutas 12. märtsil COVID-19 viiruse (koroonaviirus) levikuga seonduvaid riske ja tänast olukorda riigis ning otsustas: Sulgeda Põltsamaa valla kõik koolid 13. märtsist 20. märtsini. Peatada ajutiselt Põltsamaa vallas toimuvad huvitegevused. Soovituslikult jätta lasteaialapsed koju.
Põltsamaa valla koolide liitmise otsus jõudis kohtusse põltsamaa valla koolid
Põltsamaa valla plaan liita sügisest kõik valla koolid Põltsamaa ühisgümnaasiumiga ning lasteaiad Põltsamaa lasteaiaga Mari läks vett vedama, sest Tartu halduskohus andis kohtusse pöördunud lapsevanematele esialgse õiguskaitse.
Üldinfo - Põltsamaa vald põltsamaa valla koolid
Koolid alustavad ümberkorraldustega. Põltsamaa valla haridusvõrgus tehakse uuest õppeaastast ümberkorraldusi. Uue kooliaasta algus toob kaasa muudatusi koolide ja lasteaedade toitlustamises, millega vald loodab saavutada kokkuhoidu. Toit viiakse termostega laiali.
Põltsamaa - VALLA KOOLID LIIDETAKSE ÜHISGÜMNAASIUMIGA JA põltsamaa valla koolid
Põltsamaa vallavolikogu võttis eelmise aasta viimasel istungil vastu otsuse viia kõik omavalitsuse koolid ja lasteaiad ühe juhtimise alla. Toona oli jutt, et tegu on ettevalmistusega ning midagi konkreetset veel kavas pole. Kuid nüüd, vaid napilt kaks kuud hiljem on selge, et juba sel sügisel saab koolide ja lasteaedade ühendamine teoks.
Hallatavad asutused - Põltsamaa vald
Põltsamaa valla Isamaa ja Res Publica Liidu põhieesmärgid . IRL on isamaaline jõud, mis seisab Eesti perede, majanduskasvu ja turvalisuse eest. Me ei toeta riigi tarbetut sekkumist majandusse ja inimeste ellu. Me oleme oma riigi üle uhked ja soovime ka tulevikus ehitada Eestit, mis on elamiseks parim paik.
Põltsamaa Ühisgümnaasium | Heade eelduste looja!
Suurt osa vallaelanikke pahandas veebruaris Põltsamaa vallavolikogu otsus, millega liidetakse valla kõik koolid Põltsamaa ühisgümnaasiumiga. Eeskätt tegi otsus tuska Puurmani rahvale, kelle kodukohas tegutseb valla suuruselt teine kool. Kohalikud ei mõista, miks on vaja suur, ilus ja toimiv kool sulgeda.
Põltsamaa valla koolid põltsamaa valla koolid
Põltsamaa valla koolide ja lasteaedade pedagoogiliste töötajate töötasustamise aluste kinnitamine. Vastu võetud 03.02.2005 nr 49. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 36, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45 lõikele 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikele 3 ning võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 2003. a määruse nr 37