Põltsamaa eelarve

http://organiseereentopevent.nl/
voru k rautaeesti kartulvõru kaitseliitkuidas läheneda vähk mehelekuidas teha lõketeesti sõudeliitestonia 35ас-021tõrva seepvõru linnapäevad 2017jäätmed võru

Images of Poltsamaa eelarve

põltsamaa eelarve Põltsamaa Vallavalitsus Lossi tn 9 Põltsamaa linn Põltsamaa vald 48104 Jõgeva maakond. Telefon: 776 8550 E-post: info@poltsamaa.ee V allamaja avatud: E-N 8.00 - 17.00, R 8.00-15.45, lõuna 12.00-12.45. Ametnike vastuvõtuajad: T 9.00-12.00 ja 13.00-16.00 N 9.00-12.00. Registrikood: 77000358 TP kood: 229101 Arvelduskontod:

Õigusaktid - Põltsamaa Linnavalitsus

2019. aasta kaasava eelarve ettepanekud. 1. Puurmani paneelelamute vahele jääva jalgpalliplatsi tasandamine ning tänavakorvpalliväljaku renoveerimine. Ettepanek on paigaldada Põltsamaa linnaruumi nn linnasiseste tõmbekeskuste (kauplused, surnuaed, perearstid, apteek jne) käiguteede äärde 10 istepinki.

AGENDA 22 PÕLTSAMAA VALD - jogevapik.ee

Põltsamaa valla eelarve on tekkepõhine. (3) Lubada Põltsamaa Vallavalitsusel kui täitevorganil (edaspidi vallavalitsus) suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kululiikiide 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes. (4) Lubada vallavalitsusel kanda eelarvesse sihtotstarbeliselt laekuvad tulud …

2013 - Põltsamaa Linnavalitsus

Põltsamaa Ühisgümnaasium Veski 5, 48106, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgevamaa +372 77 51 175 info@poltsamaa.edu.ee. Olulisemad kontaktid. Direktor Aimar Arula +372 511 2662: Õppealajuhataja Tiia Mikson +372 5345 3188: Õppealajuhataja Kaija Kits +372 53051142:

Kaasava eelarve ettepanekud 2020 - Põltsamaa vald

Põltsamaa valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 9. – 22. detsembrini 2019. Hääletus algab 9. detsembril kell 10 ja lõppeb 22. detsembril kell 18. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Põltsamaa vallas.

Põltsamaa Ühisgümnaasium | Heade eelduste looja!

põltsamaa eelarve Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord Vastu võetud 21.11.2017 nr 2 RT IV, 29.11.2017, 2 jõustumine 01.01.2018 Muudetud järgmiste aktidega (näita)

2019. aasta kaasava eelarve ettepanekud - Põltsamaa vald

informatsioon. Põltsamaa valla eelarvestrateegia koostamise lähtealuseks on Põltsamaa valla arengukava ja riigi eelarvestrateegia aastatel 2016-2019. Põltsamaa valla eelarve ja eelarvestrateegia on kassapõhised, st majandustehingud kavandatakse selles perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine.

Põltsamaa eelarve täitub prognoositust paremini - Vooremaa

Põltsamaa valla 2020. aasta kaasavasse eelarvesse laekus tähtajaks 22 ettepanekut, millest 18 pandi esmaspäeval algavale rahvahääletusele. Hääletus toimub omavalitsuste infosüsteemis VOLIS, otseviite hääletuskeskkonnale leiab samuti valla kodulehel. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased Põltsamaa valda sisse kirjutatud inimesed. Põltsamaa valla 2020. aasta kaasava eelarve

Kaasav eelarve 2019 - Põltsamaa vald

põltsamaa eelarve Linna 2013. aasta eelarve menetlemine . Linnavolikogu määruse eelnõu "Põltsamaa linna 2013. aasta eelarve" koos seletuskirjaga, lisa nr 1,võrdlustabel 2011-2013. Linnavalitsuse 29.11.2012 istungi pr nr 46. Linnavolikogu finantskomisjoni 10.12.2012 koosoleku pr nr 41. Linnavolikogu 18.12.2012 istungi pr nr 38. Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni 28.12.2012 koosoleku pr nr 32

Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja

Põltsamaa linnas Viljandi mnt 1 ja Tallinna mnt 4a detailplaneering; Arengukavad. Põltsamaa valla arengukava koostamine; Avalda arvamust! Analüüsid ja uuringud; Hanked. 2020; 2019; 2018; Kaasav eelarve. Kaasav eelarve 2021; Kaasav eelarve 2020. Kaasava eelarve ettepanekud 2020; Kaasav eelarve 2019. 2019. aasta kaasava eelarve ettepanekud

Sisukaart - Põltsamaa vald

Põltsamaa Linnavalitsuse 02. aprilli 2012 korraldus nr 83 „Põltsamaa linna 2012. aasta eelarve kuluartiklite ja finantseerimine kinnitamine" Põltsamaa Linnavalitsuse 28. mai 2012 korraldus nr 138 „Põltsamaa linna 2012. aasta 1. lisaeelarve kuluartiklite ja finantseerimise kinnitamine"

Must Makroon

põltsamaa eelarve Põltsamaa valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord Leht 3 / 7 (10) Käesoleva paragrahvi lõike 8 punktides 1-3 nimetatud kirjed võib planeerida ühel kirjel likviidsete varade muutusena. (11) Likviidsete varade saldo suurenemine ja vähenemine kajastatakse likviidsete varade muutuse eelarveosas vastavalt plussi või miinusega.

eelarve protokoll - Põltsamaa Linnavalitsus

KOV eelarve KOV 2006 Parandamist vajab riigi poolt finantseeritud hooldusraviteenuse kättesaadavus valla elanikele Riigi eelarve Valla Adavere piirkonnas on olemas perearstipunkt. Põltsamaa linnas asub SA Põltsamaa Tervis, kus on korraldatud eriarstiabi samas 20 kohaga haigla. Samas hoones asub perearstikeskus. Põltsamaa vald on

Kaasav eelarve - Põltsamaa vald

Оформлением выигрыша участник подтверждает, что организатор и уполномоченный работник Antista AS (Euronics) имеет право обрабатывать, сохранять и использовать личные данные участника для передачи призов победителю.