Peipsiääre teataja

http://organiseereentopevent.nl/
kuidas vabaneda laenustestonia huku mälestusmärkeesti kirjanike leksikonestonia eurovision 2015kuidas kaitsta end veebisuhtluseskuidas naistega suheldavõru katlamajasõna snäkk edualbatross narva-jõesuukas tööleping või töövõtuleping

Oktoobrikuu Teataja on ilmunud!. Head - Peipsiääre
Peipsiääre valla jäätmevaldajate registri põhimäärus. Vastu võetud 28.03.2018 nr 16. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, jäätmeseaduse § 711 lõike 1, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97
Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskiri – Riigi Teataja peipsiääre teataja
Peipsiääre Teataja oktoobrikuu number on ilmunud Peipsiääre Teataja oktoober 2018 Lehes juttu: Projektist "Sünnipaik" Tulevased
Peipsiääre Vallavalitsus peipsiääre teataja
Peipsiääre valla hankekord. Vastu võetud 27.02.2019 nr 6. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 2 ja riigihangete seaduse § 9 lõike 3 alusel.
Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord – Riigi Teataja peipsiääre teataja
Peipsiääre Teataja oktoobrikuu number on ilmunud Peipsiääre Teataja oktoober 2018 Lehes juttu: Projektist "Sünnipaik" Tulevased
Oktoobrikuu Teataja on ilmunud!. Head - Peipsiääre peipsiääre teataja
Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskiri. Vastu võetud 28.03.2018 nr 15. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, jäätmeseaduse § 66 lg 4, § 71 lg 1 ja lg 2, pakendiseaduse § 15 lg 1 ja ning keskkonnaministri 16. jaanuari 2007 määruse nr 4 “Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused” § 4 lõigete 1 ja
Peipsiääre valla hankekord – Riigi Teataja
Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskiri. Vastu võetud 28.03.2018 nr 15. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, jäätmeseaduse § 66 lg 4, § 71 lg 1 ja lg 2, pakendiseaduse § 15 lg 1 ja ning keskkonnaministri 16. jaanuari 2007 määruse nr 4 “Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused” § 4 lõigete 1 ja
PEIPSIÄÄRE TEATAJA SEPTEMBRIKUU LEHT ON ILMUNUD - …
Peipsiääre valla hankekord. Vastu võetud 27.02.2019 nr 6. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 2 ja riigihangete seaduse § 9 lõike 3 alusel.
Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskiri – Riigi Teataja peipsiääre teataja
Peipsiääre valla jäätmevaldajate registri põhimäärus. Vastu võetud 28.03.2018 nr 16. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, jäätmeseaduse § 711 lõike 1, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97
Peipsiääre valla jäätmevaldajate - Riigi Teataja peipsiääre teataja
Peipsiääre Vallavalitsuse põhimäärus. Vastu võetud 09.11.2017 nr 2. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3, haldusreformi seaduse § 12 lõike 7, § 16 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9², § 14¹ lõike 4², Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla
Üldinfo - Peipsiääre Vallavalitsus
Peipsiääre valla finantsjuhtimise kord. Vastu võetud 30.05.2018 nr 22. Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, § 35 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõigete 6 ja 7, § 21 lõike 1 ja § 28 lõike 3 ja Peipsiääre Vallavolikogu 18.03.2018 määrusega nr 13 kehtestatud Peipsiääre valla põhimääruse
Peipsiääre Teataja
Peipsiääre Teataja septembrikuu number on ilmunud Peipsiääre Teataja september 2018. Lehes jutuks: Kallaste Kala- ja sibulalaadast 2018. Tulevased kultuurisündumused. Puhvetite päevast. Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite kokkuvõtted. Peipsiääre valla Pala ja Peipsiääre piirkonna kohustuslikust liitumisest korraldatud jäätmeveoga