Märjamaa teataja

http://organiseereentopevent.nl/
kuidas lõigata juukseid masinagacatering jõhvisõna snäkk suitssiluet massaažpõlva valla raamatupidajaarheoloogilised leiud peidavad endas võru ajalugueesti muusika infokeskusuus maa jõhvikuidas teha kohupiimavahtueesti mereakadeemia

TÄNA LEHES: Nädalaleht - Märjamaa Vallavalitsus

Lääneranna valla üldinfo, vallavalitsuse, vallavolikogu ja teenistujate ametnike kontaktandmed

Maadlusmatilt medalitega - Lääneranna Teataja

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte ühing tunnustas Eesti ühe suurima regionaalse soojatootja N.R. Energy üheksat küttepiirkonda tõhusa kaugküttesüsteemi märgisega, mis antakse ettevõtetele, kes on investeerinud taastuvate energiaallikate kasutamisse.

Märjamaa märjamaa teataja

HARIDUSE RAHVAKOMISSARIAADI TEATAJA AMETLIK AJAKIRI Ilmub tarviduse järgi. Toimetuse asukoht ja aadress Tallinn: , Hariduse Rahvakomissariaat (Tõnismägi 11). Tel 453-4. 9 Nr. 29. 20. juunil 1941. Nr. 29. Rahvaraamatukogude võrg kinnitamisu juhende . Hariduse Rahvakomissariaad 1941. ai juun. 9. ringkiri nr.i 1 mitmesugust4 ringkirjadee ,

Märjamaa Valla Raamatukogu | LINKE

Märjamaa Kapp 8. detsembril toimusid Märjamaa SK Spordihoones Raplamaa lahtised meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses 58. Märj öödunud nädalavahetus oli võistlusterohke ka Lääneranna valla noormaadlejatele - kaks erinevat võistlust, üks kodumaal, teine naaberriigis, tasuks kolm pronksmedalit.

Märjamaa märjamaa teataja

4 Märjamaa Nädalaleht 10. jaanuar 2018 Tagasivaade aastale 2017 Märjamaa vallas H ea Märjamaa valla rahvas, kõike pare-mat teile alanud 2018. aastal – Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva aastal. Alates 1. jaanuarist võime öelda, et ligi kaks aastat välda - nud haldusreform on lõppenud ja Vigala vald, Märjamaa vald ning Kõrvetaguse

Märjamaa - Järva Teataja märjamaa teataja

Väljaandja: Märjamaa Vallavolikogu: Akti liik: määrus: Teksti liik: algtekst-terviktekst: Redaktsiooni jõustumise kp: 23.10.2018: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Üldinfo - Jõgeva vald

Märjamaa Nädalaleht KOGUKONNA TEATAJA AASTAST 1991 Nr 16 (1356) 22. aprill 2020 Hind 0,60 eurot TÄNA LEHES: • Spordihoone viimistlus-tööd käivad hooga. Lk 2 • Kutseõpetusest Vana-Vi-galas 20. sajandil. Lk 3-4 • Noorte suurepärane muu-sikalooming. Lk 7 • Hoia võõrliigid aias! Lk 8

Maadlusmatilt medalitega - Lääneranna Teataja

M öödunud nädalavahetus oli võistlusterohke ka Lääneranna valla noormaadlejatele – kaks erinevat võistlust, üks kodumaal, teine naaberriigis, tasuks kolm pronksmedalit.. 58. Märjamaa Kapp. 8. detsembril toimusid Märjamaa SK Spordihoones Raplamaa lahtised meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses 58. Märjamaa Kapp, millest võttis osa kokku ligi 130 sportlast.

Märjamaa

Märjamaa Nädalaleht pdf-na; Märjamaa Vallavalitsus - Tehnika 11 Märjamaa, Rapla maakond 78304 . Tel: 489 8851; 5661 4893 . marjamaa@marjamaa.ee. Kõik kontaktid. Anna tagasisidet

HARIDUSE RAHVAKOMISSARIAADI TEATAJA

Rapla Teataja kolleegium . Kaastööd ja teated ürituste kohta palume saata lehe ilmumisele eelneva nädala kolmapäeval kella 12.00 e-postile teataja@rapla.ee. Toimetusel on õigus saadud lugusid toimetada ja lühendada. Küsimustele vastab vallavalitsuse meediaspetsialist Katrin Kruusimägi .

Soojatootja sai tõhusa - Järva Teataja märjamaa teataja

Riigi Teataja. Riigi Teataja. Lihtne otsing seaduste ja üleriigiliste määruste terviktekstide pealkirjadest. Täpne otsing; Liigitus. Süstemaatiline liigitus; Kronoloogia; Eurovoc; KOV määruste valdkondlik liigitus; (1) Märjamaa järtade maastikukaitseala 2

Üldinfo - Rapla vald märjamaa teataja

Märjamaa vald oli vald Läänemaal aastail 1939–1950.. Vald moodustati senise Märjamaa valla maa-alast, välja arvatud Purga ja Lümandu külade, Lümandu asunduse, Vaimõisa küla, Kükita talu, Vaimõisa metsakvartaalide nr. 2, 3, 6–8, 17–22, 27–32, 39 ja 40, Kaasiku nr. A-9 ja Metsavahi nr. A-10 talude ning Märjamaa metskonna Sooniste metsandiku kvartaalide nr. 21, 22, 23, 29 ja

Märjamaa vald (1939) – Vikipeedia

EESTI NSV TEATAJA LISA Nr. 1 30. juulil 1945 Teadaanne. NSVL Mõõdu ja Mõõduriistade Komitee Voliniku Valitsus ENSV RKN juures teatab, et 1945. a. toimub kõikide mõõduriistade tembeldamine kvartaalide kaupa alljärgnevates kohtades: I kvartaalis: Tartumaal: Tartu, Elva, Jõgeva, Mustvee, Otepää linnades ja Kallastel.

Märjamaa Nädalaleht - Märjamaa Vallavalitsus märjamaa teataja

Märjamaa Nädalaleht KOGUKONNA TEATAJA AASTAST 1991 Nr 14 (1354) 8. aprill 2020 Hind 0,60 eurot TÄNA LEHES: • Distantsõppest muusika- ja kunstikoolis. Lk 2 • Eelarve kärpeplaane praegu ei peeta. Lk 3 • Märjamaa valla 2020. a eelarve ülevaade. Lk 5 • Südamekuu kodukonto-ris Lk 10

Rapla Teataja - Rapla vald

TEATAJA 12. oktoober 1981 Nr. 33 (595) 16. aastakäik SISUKORD i 483. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus lasterikaste emade autasus­ tamise kohta ordenitega «Ema au» ja medalitega «Emamedal». 484. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Vabariikliku Tartu Kliini­ lise Psühhoneuroloogiahaigla autasustamise kohta Eesti NSV Ülem­