Kus kehtib euroopa ravikindlustuskaart

http://organiseereentopevent.nl/
kus asub ostutseki numberbauhof lõunakeskussüstoolne vererõhksushi jõhvifc phoenix jõhvikuidas kirjutada iseloomustustms estonia interiorvõru pärimustantsu festivaltõrva kummiboxvineeritehas jõgeva

Euroopa ravikindlustuskaart, reisikindlustus või mõlemad

kus kehtib euroopa ravikindlustuskaart
(1) Vastavalt 15. ja 16. märtsil 2002 Barcelonas toimunud Euroopa Ülemkogu istungi järeldustele asendab Euroopa ravikindlustuskaart olemasolevaid dokumente, mis on vajalikud raviks teises liikmesriigis. Komisjonil paluti teha sellekohane ettepanek enne kevadist Euroopa Ülemkogu istungit 2003. aastal. Selline kaart lihtsustaks vastavaid

Millised riigid kasutavad eurot? | Euroopa Liit

Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi väljastab haigekassa, kui kaardi taotleja kindlustus haigekassas kehtib alla kolme kuu. Euroopa ravikindlustuskaardi saab inimene kätte max 10 päeva jooksul (enamasti 4-5 tööpäeva jooksul), mistõttu soovitame Teil esmalt endale tellida Euroopa ravikindlustuskaardi, kui olete lähiajal reisile minemas.

Ravikindlustus vastuvõtvas riigis - Teie Euroopa

Reisikindlustus kehtib nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopa territooriumit, ravikindlustuskaardiga saab arstiabi vaid Euroopa Liidu territooriumil. Kehtib nii era- kui riiklikes raviasutustes, ravikindlustuskaart kehtib ainult Haigekassas kindlustatud isikutel riiklikes raviasutustes.

Euroopa Ravikindlustuskaart | Reisikindlustus

kus kehtib euroopa ravikindlustuskaart
Kui saate töötushüvitisi, võimaldab Euroopa ravikindlustuskaart teil ja teie pereliikmetel saada vaid hädavajalikku ravi (erakorralist arstiabi).

Euroopa ravikindlustuskaart | Eesti Haigekassa

Euroopa ravikindlustuskaart kehtib 3 aastat ja seda saab kasutada vaid koos isikuttõendava pildiga dokumendiga. – Kui reisite väljapoole Euroopa Liitu, on soovitatav teha reisikindlustus. – Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630.

Euroopa ravikindlustuskaardi tellimine - eesti.ee

Tähele tasub panna, et ravikindlustuskaart kehtib vaid riiklikes raviasutustes, kuid osades Euroopa riikides domineerib erameditsiin. Kui kannatanu on aga nii raskes seisundis, et ei ole võimeline endale ise raviasutust valima ja satub haiglasse, mida ravikindlustuskaarti ei aktsepteeri, esitatakse haiglaarve täies ulatuses patsiendile.

Euroopa ravikindlustuskaart - Tööhõive, sotsiaalküsimused

Euroopa ravikindlustuskaart: ei asenda reisikindlustust. See kaart ei hõlma erameditsiini ega korva kulusid, nt tagasilendu kodumaale või kaotatud/varastatud pagasit, ei kata teie kulusid, kui teie reisi otsene eesmärk on saada arstiabi, ei taga tasuta teenuseid. Kuna riikide tervishoiusüsteemid on erinevad, ei pruugi kodumaal tasuta

Euroopa ravikindlustuskaart ja reisikindlustus | If

If Kindlustuse isikukahjude grupijuht Kadri Puna toob näitena hiljutise juhtumi Lõuna-Euroopast, kus seal sõitnud Eesti veokijuhil oli olemas küll kaskokindlustus ja Euroopa ravikindlustuskaart, kuid tal ei olnud reisikindlustust. „Paraku sõitis auto teelt välja ja peale esmase haiglaravi saamist tuli inimene tagasi Eestisse ravile toimetada.

Euroopa Liit | Eesti Haigekassa

Euroopa ravikindlustuskaart: ei asenda reisikindlustust. See kaart ei hõlma erameditsiini ega korva kulusid, nt tagasilendu kodumaale või kaotatud/varastatud pagasit, ei kata teie kulusid, kui teie reisi otsene eesmärk on saada arstiabi, ei taga tasuta teenuseid. Kuna riikide tervishoiusüsteemid on erinevad, ei pruugi kodumaal tasuta

Kuidas kaarti kasutada? - Tööhõive, sotsiaalküsimused ja

Mitmetes Euroopa riikides on levinud erahaiglad, kus Euroopa ravikindlustuskaart ei kehti. Kui juhtub õnnetus, on teinekord kiire arstiabi lähimas haiglas elulise tähtsusega. Ravikindlustuskaart ei korva ka kulusid, mis puudutavad tagasilendu kodumaale või kaotatud/varastatud pagasit ja isiklikke asju.

Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemine - Tööhõive

kus kehtib euroopa ravikindlustuskaart
Teil tuleb esitada vaid oma Euroopa ravikindlustuskaart. EOPYYga lepingut mitteomava eraarsti praksises toimuva visiidi eest peate tasuma ise. Hambaarstid. Erakorraline hambaravi on üldjuhul tasuta VAID PEDY või NHS (ESY) üksustes, kus neid teenuseid osutatakse. Teil tuleb esitada vaid oma Euroopa ravikindlustuskaart.

Euroopa ravikindlustuskaart – Virtuaalne reisikohvik

Euroopa ravikindlustuskaardi (ERK) esitamisel saate ELi riikides ajutisel viibimisel vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. ERKi on võimalik tellida, kui kaardi saaja kindlustus haigekassas kehtib üle kolme kuu .

Euroopa Ravikindlustuskaardist - Go Traveli reisikirjad

Euroopa Ravikindlustuskaart kehtib ainult Haigekassas kindlustatud inimestele, kes viibivad teises Euroopa Liidu liikmesriigis ajutiselt, näiteks reisil olles. Kindlustatud saavad vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Arstiabi vajadus peab …

Kas reisikindlustus katab kulud koroonaviirusesse

kus kehtib euroopa ravikindlustuskaart
On riike, kes ei ole veel eurot omavääringuna kasutusele võtnud, kuid kes teevad seda niipea, kuid nad täitnud vajalikud tingimused. Need riigid on peamiselt liikmesriigid, kes said Euroopa Liidu liikmeks aastatel 2004, 2007 ja 2013 – pärast seda, kui euro oli 2002. aastal kasutusele võetud.