Jõhvi teataja

http://organiseereentopevent.nl/
suvikõrvits küüslaugugakus kasutatakse nõguspeeglithbo eestieesti haridussushi võruvanasõnad ja tähendusedseb lõunakeskus kontorvõru tn 3 tartujõhvi viru pataljoneesti mc serverid

Jõhvi Teataja 2011 oktoober est - Jõhvi Vallavalitsus jõhvi teataja
Jõhvi valla põhimäärus. Vastu võetud 17.09.2015 nr 61. Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 8 ja § 22 lg 1 punkti 9 alusel. 1. osa ÜLDSÄTTED § 1. Riigi Teataja otsinguabi: 620 8148 Tagasiside: e-kiri. Versioon 11.8.0
Jõhvi Noortevolikogu - Home | Facebook
Jõhvi valla vapi etalonkujutis on toodud põhimääruse lisas 2. (4) Lipu ja vapi kasutamise kord on sätestatud käesoleva põhimääruse paragrahvis 6. [muudetud Jõhvi Vallavolikogu 15.09.2011 määrusega 70, jõustus 20.09.2011] Riigi Teataja otsinguabi:
Virumaa Teataja
Reklaam Virumaa Teataja paberlehes: E-post: reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee Tel +372 515 7326. Reklaam veebis: E-post: veebireklaam@postimees.ee Tel +372 666 2230. Jälgi meid. KASUTUSTINGIMUSED AS POSTIMEES GRUPP ÄRIINFO TÖÖTAJAD ARHIIV REKLAAM KUULUTUSED AJALEHTE TELLI AJALEHT
virumaateataja.postimees.ee
JÕHVI TEATAJA Virumaa pealinna leht august 11 (195) 2019 tasuta Jõhvis toimus vastuvõtt suurvõistlusel kõrge koha saavutanud Pippi Lotta Enokile 7. augustil korraldati Jõhvi vallavalitsuse saalis pidulik vastu-võtt 16-aastasele Pippi Lotta Enokile, kes Jõh-vi esindajana pälvis
ERIOLUKORD EESTIS JÕHVI TEATAJA
2 СООБЩЕНИЯ jÕhvi teataja СЕНТЯБРЬ 2010 г. Суд определит. фирму, которая будет. вывозить мусор. Хотя с этого года в Йыхви. должен действовать. один …
Jõhvi Teataja - Jõhvi vallavalitsus
JÕHVI TEATAJA Ida-Virumaa pealinna leht märts (202) 2020 tasuta JÕHVI EHITAB: Narva maantee renoveerimine jätkub ilmub alates 10.XII.1927 Eriolukord Eestis Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil välja eriolukorra seoses COVID-19 haigust põhjustava ko-roonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja sellest tingitud massilise nakatumise
Johvi Alutaguse Teataja Archives, Apr 9, 1932, p. 4
Avariiline veevarustuse katkestus Jõhvi valla Edise külas 19.10.2020 19.10.2020. OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses puurkaevu avariiga ning avarii tagajärje likvideerimisega 19.10.2020 ajavahemikul 11.40- 12.40 on vesi välja lülitatud Jõhvi valla Edise külas Peale veevarustuse taastamist võib esineda joogivees normi piir
Jõhvi matusebüroo jäi pettusega vahele - Virumaa Teataja
Jõhvi Teataja. 74 likes. Jõhvi Teataja on Jõhvi vallaleht. Ilmub iga kuu kahes keeles. Tasuta kõikidele Jõhvi elanikele.
Jõhvis nakatus viis kooli töötajat - Virumaa Teataja
Jõhvi matusebüroo juhataja Aivar Tamme ütles, et haigla, kes on kohustatud nende osakonnas surnud inimese surnukuuri toimetama ja tellis selle teenuse matusebüroost, sattus ebamugavasse olukorda tema süül. Ent ta leiab, et firmal oli õigus võtta sugulastelt tasu, …
JÕHVI TEATAJA jõhvi teataja
(1) Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Jõhvi Vallavalitsuse ja Jõhvi Vallavolikogu kantselei (edaspidi koos ametiasutus) teenistujate töö tasustamise korraldus, tingimused Riigi Teataja otsinguabi: 620 8148 Tagasiside: e-kiri.
Üldinfo - Jõhvi vallavalitsus
Jõhvi linn asub Tallinn-Narva raudtee, Tallinna, Narva ja Tartusse suunduvate maanteede lahkmel.13860 elanikku. Linn alates 1938. aastast. Ida-Viru maakonna keskus. Tähtsamad tegevusharud on seotud põlevkivitööstusega, samuti on linn tähtis riiklik halduskeskus, siin asub enamik maakondlikke riigiasutusi.
Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend – Riigi Teataja
(5) Planeerimistegevuse avalikustamine toimub ajalehes Jõhvi Teataja. Üldplaneerimisega seotud tegevus avalikustatakse lisaks Jõhvi Teatajale ajalehes Põhjarannik. (6) Vallavalitsus avaldab informatsiooni kavatsetavatest planeeringutest ajalehes üks kord aastas hiljemalt iga aasta 31. märtsil.
Jõhvi valla ehitusmäärus – Riigi Teataja
Eesti 200 koguneb Jõhvi arutama Eesti ja Ida-Virumaaga seotud plaane Loe artiklit. Uudised. Jõhvi plaanib elanikelt küsida omavalitsuse linnaks muutmise kohta Loe artiklit. Reklaam Virumaa Teataja paberlehes: E-post: reklaammaakonnalehes@postimeesgrupp.ee Tel +372 515 7326. Reklaam veebis: E-post: veebireklaam@postimees.ee
Jõhvi valla heakorra eeskiri – Riigi Teataja
Found. Redirecting to https://virumaateataja.postimees.ee/7046735/maanteeameti-rakvere-johvi-ja-narva-buroo-on-suletud
Images of Johvi Teatajas jõhvi teataja
Jõhvi Teataja (vene keeles Вестник Йыхви) on aastast 1992 eesti ja vene keeles ilmuv ajaleht, mis vahendab Jõhvi linna ja Jõhvi valla uudiseid. Lehte annab välja Jõhvi vallavalitsus.. 1993–2009 ilmus venekeelne Jõhvi Teataja eraldi väljaandena. 2002–2004 oli Jõhvi Teataja