Eesti pindala

http://organiseereentopevent.nl/
oü autosõit tartu õpetajadppa põlvaestonia to slovakiakuidas arvuti kiiremaks saadanõmme spordikeskus välibasseinsõiduki kontroll lkfeesti muusika- ja teatriakadeemialõuna-eesti haigla kiirabivoodipesu lõunakeskusmull mull väiksed kalad kus on teie väiksed jalad

pindala - Inglisekeelne tõlge – Linguee

eesti pindala Maa-amet on viimastel aastatel tehtud aeropildistamise ja laserskaneerimise andmete abil täpsustanud Eesti haldus- ja asustusüksuste piire ja pindala, Eesti üldpindala on …

Eesti metsa pindala kasvab - Maa Elu

E-koolikott on õppimiseks loodud veebikeskkond, kus õppekavade materjalid on jaotatud märksõnade järgi. Veebikeskkond võimaldab otsida materjale erinevatest digitaalsetest kogumikest. E-koolikoti eesmärk on võimaldada kasutajal pääseda ligi digitaalsetele õppimismaterjalidele ühest kohast – kasutaja ei pea otsima materjale enam erinevatest veebikeskkondadest.

Nema » Eesti meri

eesti pindala Eesti pindala jagunemine maakategooriate viisi Sisevesi 6% Asustusala 4% Soo 5% Põllumajandusmaa 31% Muu 5% Metsamaa 49% Mitte alati ei ole meie metsavarud olnud nii suured. Ainult 50 aastat tagasi oli metsamaa pindala praegusest 1,5 korda ja metsamaa tagavara 2,5-3 korda praegusest väiksem ( …

Eesti pindala muutus 112 ruutkilomeetri võrra suuremaks

Riikide loendisse pindala järgi on maailma riigid kantud pindala järjekorras. Nummerdatud on ainult iseseisvad riigid, kuid võrdluseks on nimekirja kantud ka mõned sõltuvad territooriumid. Välja on jäetud Antarktika alad, millele mõned riigid pretendeerivad.

Statistiline metsainventeerimine Arvutusmetoodiline juhend

eesti pindala Eesti metsa pindala osutus alternatiivmeetodiga mõõtes suuremaks Maaülikooli metsateadlased kasutasid rahvusvahelise Bioatlase portaali jaoks Eesti metsade puuliikide, tagavara ja vanuse leidmiseks alternatiivset meetodit ning avastasid, et võrreldes seniste hinnangutega on metsade pindala ligi 90 000 hektari võrra suurem.

PÜRAMIID. PINDALA, RUUMALA JA PINNALAOTUS

Suurem on sagedus ka Vahe-Eesti põhjaosas (Lahemaa ja Kõrvemaa piirkonnad), Loode-Eestis ja kohati ka Hiiumaal. Suurematel aladel puuduvad seda tüüpi soo-kooslused Lääne-, Edela- ja Kirde-Eestis. Enamasti on üksikute õõtsik-madalsoode pindala Eestis suhteliselt väike. Vaid kolme soo pindala

Eesti Metsavarud - envir.ee

Pindala on pinna (või pinna üldistuse) või selle osa teatavat mõõtu väljendav arv.. Saab rääkida kas pinna või selle osa pindalast matemaatikas, mida väljendab tavaliselt mittenegatiivne reaalarv, või füüsilise keha pinna või selle osa pindalast, mida mõõdetakse pindala mõõtühikuga (SI-süsteemis ruutmeeter).Väga sageli räägitakse mingi territooriumi pindalast.

Eesti - Piirkondlik portree Eestist

Geomeetrias on pindala funktsioon, mis seab tasapinnalisele kujundi vastavusse mittenegatiivne reaalarvuga (kujundi pindalaga). Pindala mõiste võib laiendada kahemõõtmelistele pindadele kolmemõõtmelises ruumis jne. Leia ringi, ellipsi, rööpküliku, ristküliku, rombi, sektori, ruudu, trapetsi või kolmnurga pindala.

Eesti – Vikipeedia

eesti pindala E-teenused kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule. Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!

Images of Eesti pindala

eesti pindala Kogu Eesti mereala pindala on kokku ligikaudu 36 500 km², millest majandusvöönd moodustab peaaegu ühe kolmandiku (11 300 km²). Võrreldes territoriaalmerega on majandusvööndi meri tunduvalt sügavam. Kui territoriaalmere keskmine sügavus on ligikaudu 30 …