Arhitektuuri sõnastik

http://organiseereentopevent.nl/
vene jõuludups express saver estoniabussid jõhvi tartueesti youtuber donn diybusside söiduplaanidaraabia keele sõnastikjüri põderkuidas nastikutest lahti saadapõltsamaa sügisesalatswedish estonia

Infosüsteemid: Töövahendite indeks

Reili_Sigrid.pdf (463.2Kb) Date 2011-04-29. Author

Väike moodsa arhitektuuri sõnastik 1995 -- Raamatukoi

Reili_Sigrid.pdf (463.2Kb) Datum 2011-04-29. Autor

Arhitektuuri oskussõnastik — Eesti Kunstiakadeemia

MSc ingl Master of Science (loodus-, tehnika-, põllumajandus- ja terviseteaduse, farmaatsia-, arhitektuuri-) magister. MS-DOS ingl INFO MicroSoft Disk Operating System (liik operatsioonisüsteeme) Mt Matteuse evangeelium; KEEM meitneerium. mtsv, mv metsavaht (kaardil) MTÜ mittetulundusühing. Mx FÜÜS maksvell — n —

Väike saksa-eesti keskaja arhitektuuri seletav sõnastik

Arhitektuuri saab jaotada ka peamise ehitusmaterjali kaudu: kiviarhitektuur, puit-ehk puuarhitektuur. Arhitektuuri mõiste hõlmab nii üksikute ruumide kui ka tervete asulate kujundamist. Hoonete sisemuse kujundamisega tegeleb sisearhitektuur. Arhitektuurse keskkonna …

Eesti Ehitusmälestised - Unioonpeedia, mõiste kaart

Väike saksa-eesti keskaja arhitektuuri seletav sõnastik By Sigrid Reili Topics: üliõpilastööd, student works, tõlkeõpetus, translation

Eesti Maaehitusprojekt - Unioonpeedia, mõiste kaart

Arhitektuuri oskussõnastik. Sõnastik koostati 2016. aastal, kuid jooksvaid täiendusi lisandub ka hiljem. Koostaja on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur Reet Hiiemäe. Kontakt: Reet Hiiemäe reet@folklore.ee. Foneetika sõnastik. Inglise-eesti foneetikaterminoloogia seletav sõnastik. Koostajad Pärtel Lippus, Eva Liina

FOTOGRAAFIA- JA FOTOTRÜKI PROTSESSIDE SÕNASTIK

arhitektuuri sõnastik
Otsinguvorm, ettepanekute ja paranduste esitamise võimalus. Otsingukeeleks vaikimisi inglise keel Soovid, ettepanekud, küsimused, probleemid sõnaraamatuga seoses, sest ainult tänu Teie vastukajale saame arendada pakutavat teenust. Teate mõnda sõna, mida siin ei ole või on vale tähendusega?

ETIS - Subjektiivne suburbia sõnastik

Temaatiliselt hõlmab sõnastik niisiis järgmisi valdkondi: 1) sakraalarhitektuur: a) üldisemad terminid, mis on kasutusel ka teiste ajajärkude kohta, kuid esinevad sageli keskaja arhitektuuri käsitlevates tekstides, b) romaani stiilile omaste elementide nimetused, c) gooti stiilile omaste elementide nimetused;

Väike saksa-eesti keskaja arhitektuuri seletav sõnastik - CORE

Laiapõhjalise, u 1100 mõistega (2000−3000 kirjet) illustreeritud Arhitektuuri oskussõnastiku (AOS) koostamine ja publitseerimine, millest kujuneks inseneridele, arhitektidele, kunstiteadlastele, konservaatoritele jt usaldusväärne käsiraamat ja allikas.Koostatav terminikogu lihtsustab oluliselt nimetatud erialaringkondade vahelist teineteisemõistmist ning täidab tühimiku eestikeelses

Eesti-Inglise-Eesti sõnaraamat / Estonian-English-Estonian

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna Arhitektuuri oskussõnastiku projekti I osa terminid on nüüdsest kõigile leitavad Eesti Keele Instituudi avalikust terminibaasist Termeki. Projekti pilootosa koostamist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riiklikust programmist “Eestikeelse terminoloogia programm 2013 – 2017”